million dollars,baby

Mądre ruchy Szybkie Rezultaty

W Million Dollars, Baby! wierzymy, że wiedza jest najistotniejszym elementem eliminacji ryzyk biznesowych i paliwem do maksymalizacji zysków.

Zadowolonch klientów
0 %
Monitorowane rynki
0
Osób we zespole
0
Przeprowadzonych Analiz
0
million dolars,baby

O firmie

Mając wieloletnie doświadczenie współpracy z instytucjami finansowymi i firmami na każdym etapie ich funkcjonowania chcemy podzielić się wiedzą, aby nasi klienci realizowali swoje cele, chronili ich wartość. Jesteśmy zespołem praktyków rynków finansowych. Doświadczenie zdobyliśmy podczas wielu globalnych kryzysów, czarne łabędzie jedzą nam z ręki. Śledzą najnowsze trendy rynkowe i analizujemy zmieniające się warunki makroekonomiczne. Nasza ekspercka wiedza pozwala nam skutecznie identyfikować i reagować na potencjalne ryzyka.

Oferta

Analiza rynku walutowego

Ocena, w jaki sposób zmiany kursów walutowych mogą wpłynąć na finanse organizacji. Identyfikacja czynników ryzyka, takich jak transakcje handlowe,

inwestycje zagraniczne czy zobowiązania finansowe w obcej walucie.

Strategie zarządzania ryzykiem

Opracowywanie strategii zarządzania ryzykiem walutowym, dostosowanych do specyfiki działalności i potrzeb organizacji.

Wybór odpowiednich instrumentów finansowych do zabezpieczenia przed ryzykiem, takich jak transakcje terminowe, opcje walutowe czy kontrakty forward.

Indywidualnie projektowane strategie zabezpieczające, uwzględniające specyfikę działalności Twojej firmy, pomagają minimalizować ryzyko walutowe.

Monitorowanie rynków finansowych

Bieżące śledzenie zmian na rynkach walutowych i ich wpływu na kursy walut istotnych dla organizacji.

Analiza trendów i prognozowanie możliwych scenariuszy dla kursów walutowych.

Współpraca z zainteresowanymi stronami

Komunikacja z działami finansowymi, handlowymi i inwestycyjnymi w celu zrozumienia bieżących i przyszłych potrzeb związanych z ryzykiem walutowym.

Współpraca z instytucjami finansowymi, brokerami i innymi partnerami w zakresie instrumentów zabezpieczających.

Opracowywanie polityk i procedur

Tworzenie polityk i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem walutowym

Kontakt

Adres:

Hallera 9/14,
05-400 Otwock,
Polska

Telefony:

Andrzej Zaperty
tel: +48 669 070 930

Marcin Obrębski
tel: +48 693 900 002

E-mail:

Andrzej Zaperty a.zaperty@million-dollars.pl

Marcin Obrębski m.obrebski@million-dollars.pl

Formularz kontaktowy